Архив | Октябрь 2012

Երջանկության 17 գաղտնիքները

1. Մոռացե՛ք անցյալը

Դուք երջանիկ չեք լինի, եթե շարունակեք կրել անցյալի ծանրությունը: Դուք սխալ ե՞ք գործել: Դուք ունեցե՞լ եք ահավոր փորձ: Ինչպես էլ որ եղել է, համենայն դեպս դուք պետք է ազատվեք դրանից: Դուք չեք կարող փոխել անցյալը, ուստի ավելի լավ է կենտրոնանալ ներկայի վրա:

2. Պատասխանատվությո՛ւն կրեք ձեր կյանքի համար
Երջանիկ լինելու համար պետք է ազատ լինել, ազատ լինել ընտրության մեջ: Անկախ այն հանգամանքից, թե որքան ծանր է իրավիճակը, դուք պետք է ինքներդ որոշեք, թե ինչպես գործել: Եվ այդ ընտրության պատասխանատվությունը կրե՛ք միայն ինքներդ: Ձեր անհաջողությունների համար մի՛ մեղադրեք ուրիշներին:

3. Հաստատե՛ք հարաբերություններ
Հարաբերությունների միջոցով մենք կարող ենք զգալ, թե որն է կյանքում իրական երջանկությունը: Պատճառը պարզ է. միայն հարաբերությունների միջոցով մենք կարող ենք սիրել և լինել սիրված: Սերը պետք է դառնա ձեր առաջնային նպատակը:

4. Մի՛ եղեք սահմանափակ
Որքան շատ գիտելիք ունեք և որքան շատ բան եք կարողանում անել, դուք շավ ավելի հետաքրքիր եք և՛ ձեզ համար, և՛ շրջապատի: Երբեք մի՛ հրաժարվեք նոր բան սովորելուց: Նոր բացահայտումները և ձեռքբերումները ձեզ երջանիկ կդարձնեն:

5. Ինքներդ ստեղծե՛ք
Որոշե՛ք ձեր սկզբունքները և գործե՛ք դրանց համապատասխան: Միայն այդպես դուք հավատարիմ կլինեք ինքներդ ձեզ:

6. Մի՛ կեղծեք ձեզ
Չարժե ապրել ուրիշի կյանքով, որպեսզի արդարացնել որևէ մեկի հույսերը: Մարդիկ կարող են սպասել ձեզնից ամեն ինչ, մի՛ ենթարկվեք նրանց կամքին, դա ձեզ երջանիկ չի դարձնի:

7. Որոշե՛ք ձեր կյանքի նպատակը
Երջանիկ լինելու համար դուք կյանքում պետք է նպատակ ունենաք: Հակառակ դեպքում դուք ցրված և անուշադիր կլինեք:

8. Գնահատե՛ք այն, ինչ ունեք
Երջանիկ լինելը հեշտ է, եթե դուք շնորհակալ եք: Ցավոք, տեսնել այն, ինչ մենք ունենք, ավելի դժվար է, քան տեսնել այն, ինչ չունենք:

9. Դրական մտածե՛ք
Երջանիկ մարդիկ ոչ մի րոպե չեն ունենում վատ մտքեր: Նրանք ամեն ինչին դրական են նայում, որքան էլ իրավիճակը վատ լինի:

10. Ստեղծագործե՛ք
Ստեղծագործությունը ուժ է տալիս և տեղափոխում ձեզ դրական միջավայր, դուք ուղղակի չեք նկատում շրաջկա անհաջողությունները:

11. Սկսե՛ք նրանից, ինչը դուք արդեն ունեք:
Երջանիկ մարդը չի սպասում ողջ կյանքը աշխատավարձի որոշակի մակարդակի կամ բարձր պաշտոնների, որպեսզի երջանիկ լինի: Ուրախանալ կարելի է այն ամենի համար, ինչ արդեն ունեք: Հիմարը երջանկությունը փնտրում է սարերի հետևում, իսկ խելացին` ոտքերի տակ (Ջեյմս Օպպենհեյմ):

12. Փոփոխվե՛ք
Երջանկությունը նրանց է այցելում, ովքեր մշտապես աճում են, զարգանում, սովորում: Փոփոխվե՛ք, փնտրե՛ք ինչ-որ նոր բան, մի՛ վախեցեք փորձեր անելուց, սովորույթից հրաժարվելուց:

13. Օգտագործե՛ք ձեր տաղանդը
Առաջին հերթին դուք ձեր մեջ պետք է բացահայտեք այդ շնորհները: Երջանկության ամենահավաստի ուղին այն է, որ գումար եք վաստակում ձեր տաղանդով:

14. Մի՛ կախվեք մանրուքներից
Հաճախ մանրուքները ձեր երջանկության թշնամին են: Հիշե՛ք, որ անգամ մանր ճեղքերը կործանում են նավը:

15. Հանգստացրե՛ք ձեր ամբիցիաները
Ամբիցիաներ ունենալը վատ չէ, բայց չպետք է թույլ տալ, որ այն գերակայություն վերցնի բանականության նկատմամբ:

16. Երջանիկ դարձրե՛ք մյուսներին
Դա ամենագործածելի տարբերակն է երջանիկ լիենլու համար: Սեփական երջանկության ճանապարհին փորձե՛ք բարություն անել ուրիշներին և կհամոզվեք, որ դա արդեն երջանկություն է:

17. Կարեկցե՛ք
Հաճախ մտածե՛ք ձեզ շրջապատող մարդկանց մասին: Դա ինքնանվիրման ամենաբարձր ձևն է:

Реклама

15 элементов психического и эмоционального здоровья

1. Способность любить. Способность вовлекаться в отношения, открываться Другому человеку. Любить его таким, какой он есть: со всеми недостатками и достоинствами. Без идеализации и обесценивания. Это способность отдавать, а не брать. Это касается и родительской любви к детям, и партнерской любви между мужчиной и женщиной.

2. Способность работать. Это касается не только профессии. Это в первую очередь о способности создавать и творить то, что ценно для человека, семьи, общества. Людям важно осознавать, что то, что они делают, имеет смысл и значение и для Других. Это способность привносить в мир что-то новое, творческий потенциал. Подростки часто испытывают сложность в этом.

3. Способность играть. Здесь речь идет как о прямом смысле «игры» у детей, так и о способности взрослых людей «играть» словами, символами. Это возможность использовать метафоры, иносказания, юмор, символизировать свой опыт и получать от этого удовольствие.

4. Безопасные отношения. К сожалению, нередко люди, обращающиеся в психотерапию, состоят в насильственных, угрожающих, зависимых — одним словом, нездоровых отношениях. И одна из целей психотерапии помочь им это исправить.

5. Автономия. У людей, обращающихся в психотерапию, часто отмечается ее недостаток (но огромный потенциал, раз они в терапию все-таки пришли). Люди делают не то, чего на самом деле хотят.

6. Постоянство себя и объекта или концепция интегрированности. Это способность оставаться в контакте со всеми сторонами собственного Я: как хорошими, так и плохими, как приятными, так и не вызывающими бурной радости. Это также способность чувствовать конфликты и при этом не расщепляться.

7. Способность восстанавливается после стресса (сила Эго). Если у человека достаточно силы Эго, то, когда он сталкивается со стрессами, он не заболевает, не использует для выхода из него только одну ригидную защиту, не срывается. Он способен самым лучшим способом адаптироваться к новой ситуации.

8. Реалистичная и надежная самооценка. Многие люди нереалистично и при этом слишком жестко оценивают себя, обладают критикующим суровым Супер-Эго. Возможна и обратная ситуация — наоборот завышенная самооценка.

9. Система ценностных ориентаций. Важно, чтобы человек понимал этические нормы, их смысл, при этом был гибок в следовании им. В 19 веке говорили о «моральном безумии», что сейчас называют скорее антисоциальным расстройством личности.

10. Способность выносить накал эмоций. Выносить эмоции — значит уметь оставаться с ними, чувствовать их, при этом не действуя под их влиянием. Это также одновременная способность оставаться в контакте и с эмоциями, и с мыслями — своей рациональной частью.

11. Рефлексия. Способность оставаться эго-дистонным, посмотреть на себя как бы со стороны. Люди с рефлексией способны видеть, что именно является их проблемой, и соответственно, обходиться с ней таким образом, чтобы решить ее, максимально эффективно помогая себе.

12. Ментализация. Обладая этой способностью люди способны понять, что Другие — это совершенно отдельные личности, со своими особенностями, личностной и психологической структурой.
13. Баланс между тем, что я делаю для себя и для своего окружения. Это про возможность быть собой и заботиться о собственных интересах, учитывая при этом и интересы партнера, с которым есть отношения.

14. Чувство витальности. Способность быть и чувствовать себя живым. Винникот писал, что человек может нормально функционировать, но при этом быть как будто неживым. О внутренней омертвелости писал и Андре Грин.

15. Принятие того, что мы не можем изменить. Это про способность искренне и честно грустить, испытывать скорбь в связи с тем, что невозможно изменить. Принятие своей ограниченности и оплакивание того, чего бы нам хотелось иметь, но его у нас нет.

Материал подготовил
Арман АРУТЮНЯН,
Мастер Рейки в Ереване